کتاب هر چی تو می‌خوای در پاییز ۱۳۹۸ به صورت گروهی ترجمه شد. در این ترجمه سی‌ودو مترجم مشارکت داشتند، این کتاب ابتدا به صورت چاپی عرضه شد و از پاییز ۱۳۹۹ همزمان با افتتاح فروشگاه اینترنتی کانگونیو، نسخه‌های الکترونیک کتاب در قالب‌های pdf و