کاغذ بالکی (Bulky Book Paper)، یا کاغذ کتاب، نوعی کاغذ است که در چاپ کتاب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کاغذ نسبت به کاغذهای معمولی سبک‌تر و ضخیم‌تر است، در گذشته برای خواندن یک کتاب پانصد صفحه‌ای دستان ما باید وزنی معادل یک کیلوگرم را