یک گفت‌و‌گوی بد

یک گفت‌و‌گوی بد
برای اعتبارسنجی ایده‌هاتون باید یک گفت‌وگوی خوب و درست با مشتری داشته...